poniedziałek, 9 stycznia 2017

Jak prowadzić domowy budżet?Domowy budżet to narzędzie, którego głównym zadaniem jest wspieranie zarządzania domowymi finansami - przejęcie nad nimi kontroli i zaplanowanie ich w taki sposób, aby wydatki nie przekraczały dochodów. Jego istota jest bardzo prosta, a prowadzenie go w sposób prawidłowy i systematyczny pomoże w zadbaniu o własne środki finansowe i uniknięcie niepotrzebnego trwonienia pieniędzy.Istota domowego budżetu


Pierwszą rzeczą, którą należy sobie uświadomić przy podejmowaniu decyzji  o rozpoczęciu tworzenia domowego budżetu jest to, iż nie należy określać go mianem zwykłej księgowości - czyli mechanicznym rejestrowaniem przychodów i wydatków. Trafnie określił to John C. Maxwell, który stwierdził, iż zrobienie budżetu to wskazanie swoim pieniądzom, dokąd mają iść, a nie zastanawianie się, gdzie owe pieniądze się rozeszły. I tym przede wszystkim jest domowy budżet - świadomym i przemyślanym planowaniem, w jaki sposób zagospodarować dostępne środki finansowe. Co to oznacza w praktyce? Otóż dobry plan domowych wydatków pozwoli nie tylko na racjonalne gospodarowanie dostępnymi środkami, ale także na szybsze i bardziej skuteczne zrealizowanie założonych celów finansowych (na przykład zgromadzenie oszczędności bądź zakupienie przedmiotu, na który dotychczas brakowało pieniędzy). Istota dobrego budżetu domowego opiera się na kilku prostych krokach:

- początkowym podliczeniu dostępnych środków finansowych,
- określeniu niezbędnych wydatków (według hierarchii ważności),
- zarejestrowaniu faktycznych wydatków z danego miesiąca,
- sprawdzeniu, jak kształtują się wydatki kontra dochody,
- określeniu planu na przyszły miesiąc.

Po zakończeniu każdego miesiąca warto przeanalizować wszystkie wydatki (zwłaszcza te nieplanowane) i wyciągnąć wnioski na kolejne miesiące. Bardzo szybko okaże się, iż szacowanie budżetu na kolejny miesiąc nie jest zadaniem trudnym, a trzymanie się (w miarę możliwości) ustalonego planu wydatków przynosi oszczędności.

Zalety prowadzenia domowego budżetu

Większość osób, które systematycznie prowadzi swój domowy budżet podkreśla, iż nie ma skuteczniejszego narzędzia służącego do kontrolowania i planowania domowych finansów. I chociaż zajęcie to wymaga regularności, systematyczności i skrupulatności, to jego zalety znacznie przewyższają ewentualne niedogodności. Najważniejsze korzyści wynikające z prowadzenia domowego budżetu to:

- szczegółowa wiedza, na co, kiedy i w jakich ilościach są wydawane dostępne środki finansowe,
- pełna kontrola wydatków (zwłaszcza tych niezbędnych),
- przypomnienie o zbliżających się zobowiązaniach finansowych (comiesięczne nanoszenie do budżetu niezbędnych wydatków  wyeliminuje ryzyko pominięcia którejś z płatności),
- oszczędność pieniędzy (prowadzenie domowego budżetu pozwoli na wyeliminowanie zbyt kosztownych i często niepotrzebnych wydatków).

Wszystkie wymienione wyżej zalety składają się na jeden wspólny plus - domowy budżet pozwala na osiągnięcie pewnej stabilności i niezależności finansowej. Jego prowadzenie pozwala nie tylko na kontrolę wydatków, ale także na zgromadzenie pewnych oszczędności, które mogą się przydać w przypadku niespodziewanych okoliczności.

Zasady prowadzenia domowego budżetu

Prowadzenie domowego budżetu nie jest zadaniem ani trudnym ani czasochłonnym, a po upływie kilku miesięcy stanie się swego rodzaju obowiązkiem, bez którego trudno będzie już funkcjonować. Jednak aby osiągnął on swoje cele, należy kierować się w jego prowadzeniu podstawowymi zasadami:

- systematyczność (domowy budżet nie może być prowadzony "od czasu do czasu"),
- zbieranie paragonów (gdyż pamięć bywa ulotna),
- skrupulatność (nie należy pomijać żadnego wydatku, bo właśnie te najdrobniejsze mogą się sumować do kilkuset złotych miesięcznie),
- podział na kategorie (co ułatwi rejestrowanie wydatków, ale także pokaże, na co wydaje się najwięcej pieniędzy),
- zapisywanie wydatków zgodnie z prawdą (pomijanie niektórych z nich to tak naprawdę oszukiwanie samego siebie),
- porównywanie transakcji kartowych z wyciągami z banków.

Tylko tak prowadzony domowy budżet będzie przydatnym narzędziem w kontrolowaniu domowych finansów. W celu ułatwienia prowadzonych wyliczeń można zastosować gotowe programy lub aplikacje, które dzięki dodatkowym funkcjom jeszcze bardziej wpłyną na skuteczność i przydatność domowego budżetu. Więcej porad znajdziesz na stronie - blog finansowy - zapraszamy